top of page
Light and Shadow

SERVICII

Elaborarea si administrarea documentației tehnice in vederea  obținerii certificatului de urbanism 
documentele intocmite de către arhitect:

  • memoriu tehnic de arhitectură

  • plan de situatie cu construcția propusă

  • plan de încadrare in zonă

plan de situatie
plan de incadrare in zona

Elaborarea si administrarea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de construire /demolare
documentele intocmite de catre arhitect:

  • memoriu tehnic de arhitectură

  • plan de încadrarea in zonă

  • plan de situație

  • planurile tuturor nivelurilor

  • planul învelitorii

  • toate fațadele

  • secțiuni caracteristice

plan etaj casa de locuit
fatada casa de locuit

Realizare modelari 3D
Modelarea tridimensională este vizualizarea construcției propuse in spațiu prin care desenele tehnice sunt mai ușor de înțeles, volumetria clădirii și configurarea spațiilor interioare sunt mai simplu de prezentat și modificat în funcție de dorințele clientului.

volumetria exterioară

modelare tridimensionala arhitecturala
modelare tridimensionala arhitecturala casa cu etaj

volumetria interioară

volumetrie interioara casa cu etaj
volumetrie interioara casa cu etaj

Realizare randari 3D fotorealistice
Randarea înseamnă o imagine realistă asupra felului in care va arăta clădirea finalizată cu finisajele propuse, datorită posibilităților diverse de texturare a suprafețelor. Clădirile pot fi amplasate în contextul peisajului actual, se pot include elemente naturale, pot fi simulate diverse momente ale zilei, care scot în evidență diferite aspecte ale clădirilor.

amenajări interioare

amenajare interioara
amenajare interioara locuinta

amenajări exterioare

randare fotorealistica
amenajare exterioara parc

Întocmire animații video arhitecturale

Animațiile sunt filmulețe dinamice prin care se prezintă detaliat construcția finalizată amplasată în contextul peisajului actual.
Se pot include elemente naturale, pot fi simulate diverse momente ale zilei, care scot in evidență diferite aspecte ale clădirilor.
Se poate trece cu ușurință de la imagini de exterior la imagini de interior, ce pot fi completate cu scene din viața cotidiană.
Aceste elemente conferă animațiilor un nivel avansat de autenticitate și ajuta clienților să se vadă ei înșiși în mediul virtual creat.

bottom of page